ADRES KORESPONDENCYJNY

Związek Kynologiczny w Polsce
KLUB JAMNIKA W POLSCE
Al. Papieża Jana Pawła II nr 44, 70-415 Szczecin

KONTAKT TELEFONICZNY

tel./fax (0-91) 434-65-09 (środy 18.00 - 20.00, piątki 18.30 - 20.00)

E-MAIL

klubjamnika@zkwp.pl

KONTO

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Szczecinie
PKO BP SA II O/Szczecin nr 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585
z dopiskiem "KLUB JAMNIKA"