Składki członkowskie

W dniu 14.03.2004 w Poznaniu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu Jamnika, które uchwaliło zmianę wysokości składek członkowskich, począwszy od stycznia roku 2004 na:
- składka członkowska 40,00 zł
- składka członkowska rodzinna 20,00 zł ((każda kolejna osoba zamieszkał pod tym samym adresem, bez względu na pokrewieństwo lub członek najbliższej rodziny))

Składki można wpłacać na konto:

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Szczecinie

PKO BP SA II O/Szczecin nr 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

z dopiskiem "KLUB JAMNIKA - składka za rok ..."