Wydawnictwa


KSIĘGA CHAMPIONÓW 1999-2005

Z ogromną radością oddajemy drugą część Księgi Championów Jamników. Pierwsza obejmowała spis psów, które otrzymały tytuł Championa Polski w latach 1948-1998, a wydana była z okazji Europejskiej Wystawy Psów, która odbyła się w Poznaniu w 2000 roku.
Teraz po upływie sześciu lat w Poznaniu odbędzie się Światowa Wystawa Psów i to skłoniło nas do wydania kolejnej części. Spisane są w niej jamniki, które zdobyły tytuł championa w latach 1999-2005. Jest ona bardziej obszerna od poprzedniej, tworzą ją trzy części, pierwsza to wykaz Championów Polski, drugą stanowią Młodzieżowe Championy Polski, w trzeciej są psy zarejestrowane w Polskich Księgach Rodowodowych, które uzyskały tytuł Interchampiona Piękności.
Cena: 39 zł.ROCZNIK KLUBU JAMNIKA

„Rocznik Klubu Jamnika 2004” można kupić wysyłając na konto Klubu 17,00 zł, a następnie dowód wpłaty i dokładne dane odbiorcy (imię, nazwisko i adres) faxem na nr (091) 434-65-09 (ZKwP Oddział w Szczecinie – siedziba Klubu). Rocznik wyślemy Państwu pocztą.

Zainteresowanych informujemy, że są dostępne również „Roczniki” z lat poprzednich (1997-2003) - cena 15,00 zł.Zainteresowanych kupnem wydawnictw Klubu Jamnika informujemy, że zamówienia można składać w biurze Szczecińskiego Oddziału ZKwP, który jest siedzibą Klubu, listownie lub telefonicznie:

Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Jamnika
Al. Papieża Jana Pawła II nr 44, 70-415 Szczecin
tel./fax 091/434 65 09

Wydawnictwa wysyłamy po otrzymaniu opłaty na nasze konto:

PKO BP SA II O/Szczecin nr 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585
(na przelewie prosimy wyraźnie określić tytuł opłaty)

lub za zaliczeniem pocztowym, ale wówczas cena jest wyższa o wysokość opłat pocztowych.