Zarząd Klubu Jamnika w Polsce

Przewodnicząca Klubu Jamnika - Dorota Witkowska

V-ce Przewodnicząca Klubu ds. Organizacyjnych - Ina Małecka

V-ce Przewodnicząca Klubu ds. Hodowlanych - Aleksandra Sękowska

V-ce Przewodniczący Klubu ds. Użytkowości - Leszek Siejkowski

Skarbnik - Maria Wawrzyniak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Anna Malczewska

Z-ca Przewodniczącej - Andrzej Kaźmierski

Członek Komisji - Ewa Gałecka